logo zywiec

Polityka prywatności

Grupa Żywiec szanuje prawo użytkowników Stron GŻ do prywatności. Dbamy ze szczególną troską, o ochronę Twoich danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w Twoją prywatność przez osoby trzecie.

Grupa Żywiec S.A. przetwarza informacje dotyczące użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

Grupa Żywiec S.A. daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z Stron GŻ i udostępniać o sobie informacje. Część Stron GŻ jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie. Wyłącznie niektóre usługi i serwisy wymagają rejestracji. Rejestracja  jest dobrowolną decyzją użytkownika.

Naszym celem jest zapewnienie użytkownikowi jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty Grupy Żywiec S.A. powodują, że nasza polityka prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach.


Grupa Żywiec jest otwarta na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Możesz się z nami kontaktować elektronicznie lub pocztą tradycyjną: Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o., Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, info@zywiec.com.pl.


Zapoznaj się również z naszą Polityką plików cookie.